Ročný plán

Jún        

 • Projekt na život v detských jasliach
 • Zoznámenie sa
 • Orientácia v budove
 • Dospelí ľudia v budove
 • Ľudské činnosti – profesie
 • Letné počasie a oblečenie

Júl        

 • Projekt na letné činnosti
 • Letné práce na poli
 • Letné ovocie a zelenina
 • Letné športy a činnosti
 • Starostlivosť o rastliny

August         

 • Projekt svet okolo nás
 • Ochrana prírody
 • Živá a neživá príroda
 • Čo sa z čoho vyrába
 • Hračky a pracovné pomôcky

September

 • Projekt na ročné obdobie
 • Ročné obdobie a typické znaky
 • Jesenná príroda – stromy , listnaté, ihličnaté
 • Jesenné ovocie
 • Jesenná zelenina

Október

 • Projekt na jeseň
 • Jesenné počasie
 • Jesenné obliekanie
 • Projekt na lesné zvieratá
 • Lesné a divé zvieratá
 • Zvieratá v ZOO

November    

 • Projekt rodina
 • Rodina a jej členovia
 • Ľudské telo
 • Zdravé a nezdravé potraviny
 • Projekt na ochranu zdravia
 • Znaky choroby -  lekár, lieky

December

 • Projekt na Mikuláša a na Vianoce
 • Čakáme Mikuláša
 • Predvianočné zvyky
 • Vianoce sú tu

Január

 • Projekt na zimu
 • Zimná príroda
 • Zimné počasie a obliekanie
 • Zimné športy
 • Starostlivosť o zvieratá v zime

Február

 • Projekt na fašiangy
 • Fašiangové zvyky
 • Príprava masiek – maškarný ples
 • Projekt na svet farby a tvary
 • Základné farby
 • Základné geometrické tvary

Marec

 • Projekt na dopravu
 • Dopravné prostriedky
 • Dopravné prostriedky na vode
 • Dopravné prostriedky vo vzduchu
 • Dopravné prostriedky na suchozemí
 • Projekt na domáce zvieratá
 • Pomenovanie domácich zvierat
 • Život domácich zvierat a ich mláďatá

Apríl

 • Projekt na jar
 • Jarná príroda
 • Starostlivosť o rastliny – sadenie v záhrade
 • Jarné kvety
 • Jarné počasie , obliekanie
 • Veľkonočné sviatky

Máj

 • Projekt na svet rozprávok
 • Rozprávky o zvieratách
 • Rozprávky o kráľoch a princezničky
 • Rozprávky, príbehy z bežného života