Podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života

Sociálne návyky:  včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti (vedieť vychádzať v kolektíve, vytvorenie si miesta v kolektíve ) , osvojenie si základných návykov zodpovedajúcich veku dieťaťa  (ako sú pravidelné umývanie si rúk, používanie nočníka alebo WC)

Stravovacie návyky: 
pitie z pohára, samostatne sa učiť jesť, osvojiť si režim stravovania, výchova k zdravému životnému štýlu...

Jazyková podpora: prvé slová, slovná zásoba, ktorá je rozširovaná pomocou knižiek, piesní, rozprávok, hier, dohliadame na tvorbu reči a vývoj reči...

Rozvoj myslenia: veku zodpovedajúce hry ako je priraďovanie , rozlišovanie farieb, predmetov, tvarov...

Podpora kreativity a motoriky:
kreslenie, maľovanie, prvé strihanie, lepenie, formovanie, modelovanie...

Podpora fyzickej aktivity (pohybu) a motoriky: lezenie, samostatné sedenie, prvé kroky, chôdza, prechádzky , radosť z hudby ( koordinácia hlasu a tela, pomocou rytmiky, tanca a piesní ) podpora muzických schopností...

Podpora rozvoja zdravého citového života, intelektuálneho rozvoja osobnosti a vytvárania si sociálnych kontaktov.

Deti chodia pravidelne von na prechádzky alebo sa hrajú v tráve (podľa veku)  k dispozícii majú pieskovisko , niekoľko preliezok (podľa veku a fyzickej zdatnosti) v letných dňoch bazén s vodou.Spolupráca s rodičmi
 

Zariadenie KAKADÉMIA a rodinu spája jeden spoločný cieľ, a to rozvoj osobnosti, motoriky, kreativity, vedomosti, šikovnosti a bezpečnosti Vášho dieťatka. Preto je pre nás veľmi dôležité spolupracovať v plnej miere s rodinou. Hlavnou prioritou pre nás je získavať sympatie, vzájomný rešpekt a dôveru.

 • informujeme rodičov o výchovno-vzdelávacej činnosti
 • poskytneme rodičom básne, slovné spojenia a frázy, ktoré si dieťa osvojilo.
 • poskytujeme informácie o činnostiach, stravovaní, spánku, aktivitách, zdravotnom stave dieťaťa a iné...
 • hodnotenie dieťaťa, jeho pokroky a dôležité postrehy pedagóga.


Čo si máme priniesť?

 • Kópiu zdravotného preukazu poistenca dieťaťa
 • Vyplneni prihlasovaci formular
 • Papučky (nie šľapky)
 • Pyžamko aj náhradné
 • Náhradné oblečenie pre prípad ak sa dieťatko zašpiní alebo pociká
 • Zubnú kefku, dojčenskú flašu
 • V pripade potreby cumlik ,obľúbenú hračku

 

Zdravé detičky

 • prosíme rodičov, ktorých dieťa má prvé symptómy ochorenia, aby ho nechali doma na preliečenie.
 • ak dieťa počas dňa ochorie, pedagóg zabezpečí izoláciu dieťatka s dozorom a okamžite informuje telefonicky rodiča ktory je povinny do 2 hodin ho vyzdvihnut
 • v prípade neprítomnosti dieťatka je potrebné odhlásiť ho zo stravy,
 • prosíme rodičov aby neprinášali do zariadenia žiadne potraviny,sladkosti a nápoje!
 • prosíme, vždy informujte o prípadných zmenách v osobných údajoch detí, a v osobných údajoch identifikujúcich zástupcov detí (zmena adresy, telefónneho čísla, zdravotnej poisťovne atď...) p. riaditeľku.


Ďakujeme