A gyermeknek a mindennapi élet valamennyi területét érintő önállósulásának támogatása és fejlesztése

Szociális viselkedési szabályok: a gyermek beilleszkedése a társadalomba (tudjon beilleszkedni egy közösségbe, találja meg a helyét a közösségben); a gyermek korához mért alapkészségek elsajátítása (pl. rendszeres kézmosás, éjjeliedény- vagy WC-használat)

Étkezési szokások: pohárból ivás; megtanulni önállóan enni; elsajátítani az étkezési rendet; az egészséges életstílusra való nevelés

Nyelvi fejlesztés: az első szavak; a szókincs, amely könyvecskék, dalok, mesék játékok révén bővül; a beszédalkotás és -fejlesztés felügyelése

A gondolkodás fejlesztése: az életkorhoz mért játékok, mint pl. a hozzárendelés; a színek, tárgyak, alakok megkülönböztetése

A kreativitás és a motorikus képességek fejlesztése: rajzolás, festés, az első nyírás, ragasztás, formázás, modellezés

A testmozgás és a motorikus képességek fejlesztése: mászás, önálló ülés, az első lépések, járás, séták, a zene kiváltotta öröm (a hang és a test összehangolása a ritmika, a tánc és a dalok segítségével); a zenei képességek fejlesztése

Az egészséges érzelmi élet fejlődésének, a személyiség szellemi fejlesztésének és a szociális kapcsolatok kialakításának támogatása

A gyermekek rendszeresen sétálni járnak, vagy a fűben játszanak (életkor szerint); homokozó, néhány mászóka (életkorhoz és testi adottságokhoz mérten), nyáron vizes medence áll rendelkezésükre

Együttműködés a szülőkkel

A családot és a KAKADÉMIA intézményt egy közös cél vezérli, mégpedig a gyermek személyiségének, mozgáskészségének, kreativitásának, tudásának, ügyességének és biztonságérzetének fejlesztése. Evégett roppant fontosnak tartjuk a szülőkkel való szoros együttműködést. Fő célunk, hogy kölcsönösen elnyerjük egymás rokonszenvét, bizalmát, valamint elismerését.
 

 • információt nyújtunk a szülőknek az oktató-nevelő munkáról
 • a szülők rendelkezésére bocsátjuk a gyerekek által tanult versikéket, szókapcsolatokat és állandósult szókapcsolatokat
 • tájékoztatjuk a szülőket a gyermek tevékenységéről, az étkezéséről, az alvásáról, az aktivitásáról, az  egészségi állapotáról stb.

a gyermek értékelése, az ő fejlődése és a pedagógus fontos észrevételei

Mit hozzunk magunkkal?

 • a gyermek egészségbiztosítási kártyájának fénymásolatát
 • a kitöltött jelentkezési ívet
 • papucskátt (nem belépőt)
 • pizsikét, valamint tartalékpizsit
 • tartaléköltözetet arra az esetre, ha a gyermek összepiszkolja magát, vagy bepisil
 • fogkefét, cumisüveget
 • szükség esetén cumit, a gyermek kedvenc játékát


Egészséges gyermekek

 • Kérjük a szülőket, akiknek gyermekénél valamilyen kór első tünetei jelentkeznek, ne hozzák el gyermeküket, míg ki nem lábal a betegségből.
 • Ha a gyermek a nap folyamán megbetegszik, a pedagógus elkülöníti őt, és felügyeletet biztosít mellé, valamint telefonon értesíti a szülőt, aki köteles 2 órán beül elvinni a gyermeket.
 • A gyermek távolmaradása esetén annak étkeztetését szükséges lejelenteni.
 • Kérjük a szülőket, hogy az intézménybe ne hordjanak semmilyen élelmiszert, édességet és italt.
 • Kérjük, hogy az igazgatónőnek jelentsenek be minden, mind a gyermekkel, mind annak törvényes képviselőjével kapcsolatos személyiadat-változást (lakhely- és telefonszám-változás, egészségbiztosító-váltás stb.)



Köszönjük!