Denný harmonogram

Denný harmonogram skupina a)

 • 07.00 – 08.30 príchod detí,ranné dospávanie
 • 08.30 – 09.15 ranné pohybové aktivity, masáž pre bábätká, hygiena
 • 09.15 – 09.45 desiata
 • 09.45 – 10.45 predpoludnajší spánok, relaxačný odpočinok pri hudbe
 • 10.45 – 11.45 pobyt vonku
 • 11.45 – 12.00 hygiena, príprava na obed
 • 12.00 – 12.30 obed
 • 12.30 – 12.45 príprava na odpočinok,hygiena
 • 12.45 – 15.00 spánok, relaxačný odpočinok pri hudbe
 • 15.00 – 15.30 olovrant
 • 15.30 – 17.00 záujmové činnosti,hráme sa a zabávame, prípadne pobyt vonku a od 16.00 priebežne odchod detičiek domov

Od 17.00 do 18.00 prebieha dezinfikácia interieru zariadenia germicidnými lampami, vstup je umožnený len do šatní!!

Denný harmonogram skupina b)

 • 07.00 – 08.30 príchod detí, ranné dospávanie
 • 08.30 – 09.00 ranná rozcvička – pohybové aktivity cvičenie na fitloptach
 •                      ranná komunita – Ako sa dnes mám? Ako sa dnes cítim?
 • 09.00 – 09.15 príprava na desiatu – upevňovanie hygienických návykov – umývanie rúk, WC
 • 09.15 – 09.45 desiata
 • 09.45 – 10.30 zamestnanie, didaktické aktivity, výchovno – vzdelávacia činnost
 • 10,30 – 10,45 príprava na pobyt vonku – obliekame sa
 • 10.45 – 11.45 pobyt vonku –  pohybové a športové hry, hojdačky, šmyklavky, pieskovisko, atrakcie
 • 11.45 – 12.00 hygiena, príprava na obed
 • 12.00 – 12.30 obed
 • 12.30 – 13.00 príprava na odpočinok, hygiena, krátka rozprávka pred spanim
 • 13.00 – 15.00 spánok, relaxačný odpočinok pri hudbe, rozprávka pre nespiace deti
 • 15.00 – 15.30 olovrant
 • 15.30 – 17.00 záujmové činnosti, hráme sa a zabávame, upevňovanie získaných poznatkov, krúžky, prípadne pobyt vonku a od 16.00 priebežne odchod detičiek domov