Cenník

130€ víkend piatok/pondelok

víkend piatok od 18,00 do pondelka 8.00 vrátane stravy, platba pri odchode v hotovosti

150€ poldenná starostlivosť 

mesačne od 7,00 do 12.30 za mesiac v pracovné dni + stravné

150€ poldenná starostlivosť

mesačne od 12.00 do 17.00 za mesiac v pracovné dni + stravné

150€ 2 týždňová /10 dní/ starostlivosť 

od 7,00 do 17,00 v pracovné dni platba pred  nástupom + stravné

280€ celodenná starostlivosť

mesačne od 7,00 do 17.00 za mesiac v pracovné dni vrátane stravy

 •  
 • Platí denne stravné 2,40€ na celodennú a 1,80€ na poldennú starostlivosť!
 • Ceny sú uvedené s 20% Dph


Milé maminky, pozývame Vás denne po nástupe dieťatka do zariadenia na  rannú kávičku alebo čajík s keksíkom na našu terasu . . .

 • 30€ jednorazový poplatok za prístup ku kamerovému systému /možné len pre mesačnú, týždennú starostlivosť/
  Vyhradzujeme si právo neposkytnutia a právo deaktivovania poskytnutého prístupového hesla, a to aj bez udania dôvodu !!!
 • 10€ kaucia za elektronický čip umožňujúci vstup do nášho areálu

Stiahnite si podmienky na rodičovský príspevok od štátu, ktorý Vám prináleží po umiestnení detičiek do súkromného detského zariadenia.../Na stiahnutie/

Ćíslo účtu : 2467960653/0200 VÚB BANKA DUNAJSKÁ STREDA
Variabylný symbol uvádzajte na základe dotazníka alebo prihlášky

V prípade neprítomnosti dieťatka viac ako 5 dní vám vzniká nárok na kredit 7€ / celodenná strostlivosť/ 3€ /poldenná starostlivosť/ na každý deň ,ktoré budú odpočítané z nasledujúcej mesačnej splátky.

Platba vždy vopred za starostlivosť, maximálne do 5ho dňa aktuálneho mesiaca, bankovým prevodom, priamo v hotovosti, poštovou poukážkou.

Stravné sa platí spätne avšak maximálne do 5 dňa aktuálneho mesiaca.

Zápisne 100€ sa platí pri zápise dieťatka do zariadenia, v prípade že dieťatko nenastúpi zápisné sa nevracia, pri nástupe sa odpočítáva z paušálu ktorý ste si vybrali !!!


Súrodencom ponúkame zľavu 20%.

Mesačný poplatok zahŕňa

 • celodennú starostlivosť o dieťa
 • 1x do mesiaca "VESELÝ PIATOK´ posledný piatok v mesiaci sa malou oslavou oslávia meniny a narodeniny aktuálne v danom mesiaci
 • výchovno-vzdelávací program
 • lekársku,logopedickú a psychologickú starostlivosť dvojmesačne návšteva odborníka v našich priestoroch , konzultácia s rodičmi
 • záujmové krúžky,hudobná výchova,výtvarná výchova, cvičenie na fitloptách
 • didaktické pomôcky, pracovné zošity,vymaľovanky,výkresy, fixky, kriedy
 • plienky, vlhké utierky, kozmetika
 • perinky a návliečky, hygienické potreby, uteráčik
 • výlety podľa jednotlivých tém v rámci DS a jej okolia, divadelné predstavenia,animačné programy, spoznávanie zvieratiek, jazdy na poníkoch
 • meninové,narodeninové,vianočné a mikulášske balíčky
 • koncoročne DVD s obrázkami vaších ratolestí nafotené počas pobytu v našom zariadení
 • organizovanie párty - DUŚIĆKY,POSEDENIE PRI VIANOĆNEJ JEDLIĆKE,DEŃ DETÍ,DEŃ MATIEK,ŚPORTOVÉ SÚŤAŹE – DETSKÁ OLIMPIÁDA,VEĽKÁ NOC,FAŚIANGY,VÝROBA MEDOVNÍKOV,PÚŠTANIE ŚARKANOV, OPEKANIE V PRÍRODE,SPOLOĆNÁ LYŹOVAĆKA, ĆLNKOVANIE NA MALOM DUNAJI,SLAMENNÁ COUNTRY PARTY SO ZVIERATKAMI