Cenník

160€ poldenná starostlivosť 

mesačne od 7:00 do 13:00 alebo od 12:00 do 17:00 za mesiac v pracovné dni + stravné

160€ 2 týždňová starostlivosť (10 dní)

mesačne od 07:00 do 17:00 za mesiac v pracovné dni + stravné

280€ celodenná mesačná starostlivosť 

mesačne od 7:00 do 17:00 v pracovné dni vrátane stravy (cena platí pri podpise zmluvy minimálne na 1 rok)

310€ celodenná celomesačná starostlivosť

mesačne od 7:00 do 17:00 v pracovné dni vrátane stravy (cena platí pri podpise zmluvy na dobu neurčitú)

340€ starostlivosť výhradne cez letné prázdniny

mesačne (jún,júl,august) od 7:00 do 17:00 v pracovné dni vrátane stravy

 • Ceny sú uvedené s 20% Dph
 • 50€ jednorazový poplatok za prístup ku kamerovému systému /okrem mesačnej celodennej starostlivosti/
  Vyhradzujeme si právo neposkytnutia a právo deaktivovania poskytnutého prístupového hesla, a to aj bez udania dôvodu !!!
 • 10€ kaucia za elektronický čip umožňujúci vstup do nášho areálu

Stiahnite si podmienky na rodičovský príspevok od štátu, ktorý Vám prináleží po umiestnení detičiek do súkromného detského zariadenia.../Na stiahnutie/

Ćíslo účtu : SK33 0200 0000 0024 6796 0653 VÚB BANKA DUNAJSKÁ STREDA
Variabylný symbol uvádzajte na základe dotazníka alebo prihlášky

Zápisne 100€ sa platí pri zápise dieťatka do zariadenia, v prípade že dieťatko nenastúpi zápisné sa nevracia, pri nástupe sa odpočítáva z paušálu ktorý ste si vybrali !!!

Súrodencom ponúkame zľavu 20% z paušálu druhého súrodenca.

Mesačný poplatok zahŕňa

 • celodennú starostlivosť o dieťa
 • 1x do mesiaca "VESELÝ PIATOK´ posledný piatok v mesiaci sa malou oslavou oslávia meniny a narodeniny aktuálne v danom mesiaci
 • výchovno-vzdelávací program
 • lekársku,logopedickú a psychologickú starostlivosť dvojmesačne návšteva odborníka v našich priestoroch , konzultácia s rodičmi
 • záujmové krúžky,hudobná výchova,výtvarná výchova
 • didaktické pomôcky, pracovné zošity,vymaľovanky,výkresy, fixky, kriedy
 • plienky, vlhké utierky, kozmetika
 • perinky a návliečky, hygienické potreby, uteráčik
 • výlety podľa jednotlivých tém v rámci DS a jej okolia, divadelné predstavenia,animačné programy, spoznávanie zvieratiek, jazdy na poníkoch
 • meninové,narodeninové,vianočné a mikulášske balíčky
 • koncoročne DVD s obrázkami vaších ratolestí nafotené počas pobytu v našom zariadení
 • organizovanie párty - DUŚIĆKY,POSEDENIE PRI VIANOĆNEJ JEDLIĆKE,DEŃ DETÍ,DEŃ MATIEK,ŚPORTOVÉ SÚŤAŹE – DETSKÁ OLIMPIÁDA,VEĽKÁ NOC,FAŚIANGY,VÝROBA MEDOVNÍKOV,PÚŠTANIE ŚARKANOV, OPEKANIE V PRÍRODE,SPOLOĆNÁ LYŹOVAĆKA, ĆLNKOVANIE NA MALOM DUNAJI,SLAMENNÁ COUNTRY PARTY SO ZVIERATKAMI